Muritani


Ngootaagu- Demokaraasi- nuunɗal nder renndo

العربية


Franšais


Woote gardagol leydi

- Holi Muhammed wul Mawluud
Awto e  mbaydi .doc  walla  e mbadi .pdf

 

- Muhammed wul Mawluud ine hunanoo ɓesngu Muritani
Awto e mbaydi .doc
         e mbadi .pdf

 

- Bayyinaango kuule nanondiral

- Bayyinaango mumtugol bonanndeeji

- Jimol parti o

 


Jime pulaar

 

- Ay Haame am e ndii leydi
- Gumbalaa hartiima
- Hirsoove
- Njillu Aftuut
- Yannande beelel gawduule

1. Bayyinaango yowitiingo e konngol hooreejo leydi e gartirgol taccinanooɓe e cafrugol nyawanɗe warngooji 89-91

2. Konngol Hooreejo leydi ngol

 


Duttorɗe


Hakkeeji kala wonande  Ufp Muritani 2005 l infos@ufpweb.org l